Suorahaku

Suorahaku

Toimiva ja onnistunut suorahaku perustuu asiakkaan liiketoiminnan ja yrityskulttuurin ymmärtämiseen.

  • Toimimme vaiheistetusti, jolloin prosessin aikana on vielä mahdollisuus hioa speksiä ja varmistaa oikeanlaisten kandien löytyminen.
  • Tuomme prosessiin myös erilaisten vaihtoehtojen mahdollisuuden toimeksiantajalle.
  • Toimimme ammattimaisesti, yksityisyyttä kunnioittaen, kuitenkin nopeasti ja kustannustehokkaasti.
  • Toimimme valtakunnallisesti ja meillä on laaja eri toimialojen kokemus.
  • Toimimme siten että toimeksiantajan houkuttelutekijät nousevat esiin.
  • Takuu ja seuranta.

98% varmuus