Uudelleensijoitus

Uudelleensijoitus

  • Laajat ja toimivat kanavat uudelleentyöllistymiseen.
  • Helppo ja suoraviivainen prosessi molemmin puolin.
  • CV tuki ja apu haastatteluun valmistautumisessa.
  • Kokonaisvaltainen ja käytännönläheinen sparraus

Sopeuttamistilanteet ovat tätä päivää